Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

2% pre Odbor Klubu slovenských turistov Vyhne

Darujte 2%  zo svojich odvedených daní  pre náš klub.


Vážení priatelia turistiky, prírody a životného prostredia, vážení členovia klubu a jeho priaznivci,

aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, aby časť zo svojich daní v rozsahu 2%, ktoré ste odviedli štátu za rok 2018, bola určená v prospech niektorej z neziskových organizácií. My členovia klubu budeme veľmi potešení, ak sa Vy, alebo Vaši blízki rozhodnú prispieť 2% z už odvedených daní nášmu združeniu.  Za takéto dobré rozhodnutie Vám vopred ďakujeme. Taktiež, ak máte dobré osobné kontakty na podnikateľov, alebo firmy vo Vašom okolí, prosíme Vás, oslovte ich. V prípade pozitívneho rozhodnutia darcu, stačí mu poskytnúť naše identifikačné údaje.
Veríme, že využijeme každú možnosť na nadviazanie dobrej spolupráce a získame tým podporovateľov pre rozvoj turistiky a pre zlepšovanie životného prostredia, v ktorom žijeme ( odstraňovanie čiernych skládok, obnova, oprava a údržba turistického značenia, čistenie trás od vegetácie, proti erózne opatrenia, odvodňovanie, spevňovanie a iné úpravy trás, obnova, oprava a budovanie sekundárnej infraštruktúry - odpočívadlá, prístrešky, informačné a mapové panely ).
Veríme, že sa nám spoločne podarí realizovať zámery na zefektívnenie využívania voľného času detí a zlepšenie životného prostredia okolo nás.

Naše identifikačné údaje:

Obchodné meno:   Odbor Klubu slovenských turistov Vyhne
                  Sídlo:   Vyhne 336, 966 02
     Právna forma:   Občianske združenie
                     IČO:   356 504 43

Zamestnanec - fyzická osoba :  Vypísané tlačivo môžte doručiť nám ( Vyhne 336, 966 02 ), alebo priamo miestne príslušnému daňovému úradu. K vyhláseniu je potrebné pripojiť Potvrdenie o zaplatenej dani, ktoré vám odovzdá zamestnávateľ. Zamestnanec môže vyhlásenie o poukázaní 2% doručiť daňovému úradu do 30.4.2019 !

Právnické osoby -  môžu darovať percentá prostredníctvom formulára, ktorý je súčasťou daňového priznania. Daňové priznanie je nutné odovzdať Daňovému úradu do 31.3.2019 !

31.03.2019 - je tiež posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Aj v tomto roku je v tlačivách jedna dôležitá novinka, na ktorú si ešte mnohí nezvykli  ! Môžete označiť v tlačive, že chcete aby prijímateľ vedel - identifikoval, kto bol darcom 2 % z dane. Doteraz my, ako prijímateľ 2 percent sme nemali možnosť zistiť, kto nám daroval percentá. Teraz, ak označíte krížikom príslušný rámček, budeme vedieť komu poďakovať za príspevok. 

Viac informácií o poukazovaní 2%, súvisiacu legislatívu, register poberateľov, tlačivá a pod. možete získať na ROZHODNI.SK :-) . 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

246560

Úvodná stránka